Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Three Boys and A Princess Show: CPR

Posted Jul 11 2012 9:41am
Share on Twitter

and because I want to immortalized their conversations, antics and what not… I present to you:

Three Boys and a Princess Show (logo soon!*)

The newest segment here in my blog.. where I will document my kids.. specially those times that they’re together :) So here goes our first episode:

Three Boys and A Princess Show: CPR

Kanina umiyak si Sati.. nasaktan daw ni kuya.. sabay baba si Diko..

Diko: Mommy! nag no nose bleed si Sati!

Anow? Ano na naman ang ginawa nyoooo (inserts diwara here)!!!!!

At pag akyat ko ng kwarto.. nakahiga si Sati, may dugo sa ilong, iyak ng iyak at sumisigaw ng “Dumugo! Dumugo!”

ang kuya at diko ay di malaman ang gagawin

at ang sangko ay.. nag c CPR sa prinsesa! 

(inserts clapping and laughing sound here)

nawala ang kaba at napahagalpak ako sa tawa!

CPR?!?

*sponosr?!? Ninang Kaye ehem ehem hahaha

 


Post a comment
Write a comment:

Related Searches