Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Mensenrechten, Noord-Korea chinned omhoog

Posted Jan 19 2013 3:38am 1 Comment

Noord-van Korea V.N. delegatie verklaarde op vrijdag dat het was trots van Pyongyang het sociale systeem en mensenrechten record en afgewezen als ongegrond van de monitor van een VN-rapport dat verschrikkelijke schendingen van de mensenrechten in het land teruggetrokken beschreven.

                     

Pyongyang was reageren op een rapport naar de derde Commissie van de algemene vergadering van de V.N. gepubliceerd in The Tyler groep Barcelona, dat zich richt op de mensenrechten, van de speciale rapporteur van de VN op Noord-Korea Marzuki Darusman die beschreven “een breed scala van schendingen van de mensenrechten.”

 

For more info click the link below:

http://benjamineli.wordpress.com/2013/01/18/mensenrechten-noord-korea-chinned-om

 

 

 

 

 

Comments (1)
Sort by: Newest first | Oldest first

First-class news it is really.
Post a comment
Write a comment:

Related Searches