Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Gruppen Haney

Posted Jun 21 2013 2:18pm

Source Link

 

the haney energy saving group

 

Haney energi besparelse gruppen har arbejdet med regeringen, kommuner, virksomheder og tredje sektor organisationer som partner hjalp dem, hvordan de kan reducere CO2-emissionerne, hvordan man kan bruge vandet mere bæredygtigt og hvordan man kan spare penge på elregningen.

 

Vores aktiviteter omfatter:                    

Levere eller forvaltningen af offentlige programmer

Test-CO2-teknologi

Certificering og kvalitetssikring for virksomheder og forbrugsvarer

udvikling af modeller og værktøjer.

 

Klimaændringer

 

Globale temperatur optegnelser viser, at jorden har varmet med omkring 0,75 ° C i det sidste århundrede, som ikke måske lyder dramatisk; men hvis temperaturen fortsætter med at stige på denne sats, virkningerne på vores miljø kan være katastrofal. Alene i de sidste 40 år steget den gennemsnitlige temperatur på jorden ganske markant.

 

Hvordan kan vi bekæmpe klimaændringer

 

 

Bruge mindre energi vil hjælpe bekæmpe klimaændringer og spare penge så godt. Vores fælles opgave er at mindske brugen af fossile brændstoffer som kul, olie og gas til at gøre den energi vi behøver dermed mindske klimaændringerne.  

Post a comment
Write a comment:

Related Searches