Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

De 10 beste bøkene i norrøn mytologi | The Southwood Norsemytho Group Book Reviews

Posted Mar 24 2013 8:19am

 

De 10 beste bøkene i norrøn mytologi | The Southwood Norsemytho Group Book Reviews

 

http://www.youtube.com/watch?v=qJ_dthpo_AU&feature=youtu.be

 

Det er hauger av bøker tilgjengelig norrøn mytologi, spesielt på nybegynnernivå. Prøver å bestemme hvor du skal begynne kan være skremmende. Hvis du er fascinert av hva du har funnet her på norrøn-Mythology.org og ønsker å utforske emnet videre, her er en liste over 10 av beste bøkene i feltet (pr. desember 2012). Denne listen er skrevet hovedsakelig med nybegynnere eller middels student av norrøn mytologi i tankene, selv om noen av de mer spesialisert bøkene i denne listen vil være av stor bruk for de som allerede er kjent med grunnleggende i den gamle mytologien og religionen norrøne og andre germanske folk, og vil gå videre.

 

 

Related Article: http://current.com/community/94081157_the-southwood-group-norsemytho-home-of-the
Related Forum Site: http://www.goodreads.com/topic/show/1255398-southwood-norsemytho-group-book

Related Group Site: http://www.shelfari.com/groups/102471/about

 

 

Post a comment
Write a comment: