Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

BP HOLDINGS MANAGEMENT: Forståelse av stoffene

Posted Nov 24 2012 8:37am

http://bpholdingsglobal.bravesites.com/entries/business-news/bp-holdings-forst%C

 

When we talk about advanced materials, we're most often talking about driving controlling structure at the nanometre scale to modify the properties of the material. That way we can take a look at the challenges facing our industry with fresh eyes.
 
 

Den ytterste utfordringen er å tegne i målestokk forståelsen opp fra nano nivået til makroen og skaper derfor anledninger for praktisk anvendelse. Hver gang forandrer du målestokken av et stoff, forandrer seg eiendomene, være så kunne bli hva haglet som en metall som er 30.000 ganger sterkere enn stål, kan bare slik på det molekylære nivået. Så snart produserer du et tonn av det, for eksempel, stoffets oppførselforandringer.

Slik er det viktig kunne modellere stoffets oppførsel og dette krever enorme mengder av dataprosesskraft. BPS universitet og laboratoriumsjef for drift, HSSE og ingeniørarbeid, Sheetal Handa, har hatt erfaring av dette spranget i prosessevne. «Siden femten år som en akademiker, en av mine oppgaver var å avsøke strukturen av proteinene å se på hvordan de arbeidet. Det pleide å ta meg uker. Med den seneste datamaskinen kan jeg nå gjøre det i ca 10 minutter. Jeg kan også lede hundrevis av eksperimenters i tusenvis i en drar og bruker data analytisk å se på milliardene av stykkene data de produserer å prøve og å plukke ut mønstre». Universiteter er på den skjærende kanten av disse teknologiene, så BP resonnerte var det akademiske partnerskapet viktig for industrien å skape sann avanserer i stoffvitenskap. Hver av de fire universitetene i BP-ICAM som blir dradd gjennom en streng utvelgingsprosess og ble valgt for detse kjernestyrker i stoffvitenskap. Det er BP-ICAMS sikter at all fire vil arbeide collaboratively, som deler data, teknologi og personell å skape den sterkeste anledningen å avansere industriforståelse.

Gir til Sorrell : «All fire universiteter er fremragende. De har verden-klasseanlegg og folk, og fører forskjellige styrker til dette programa. Vi følte meget behagelig da vi drog gjennom utvelgingen prosessen som Manchester ville være utmerket på å føre alle selskapene sammen å arbeide i en collaborative måte».

Manchester er allerede hjem til BPS Prosjekter og Teknisk Høgskole og et hovedmedarbeidermedlem innenfor BPS ifølge sakensnatur Pålitelig Anleggsteknologiprogram, som inkluderer et BP-FUNDERT forskningslaboratorium i korrosjon. Det ble valgt ut som navet av BP-ICAM for dets syn ved taen noen av det mest avanserte redskaper i moderne stoffvitenskap og gjelde dem til hverdagslige utfordringer vendende mot industrien.  

Post a comment
Write a comment:

Related Searches