Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Litratong Pinoy: Karatula – Buko for Sale

Posted Oct 05 2009 10:03pm
Narito ang lahok ko para sa tema ngayong linggong ito: Mamahaling Buko! Lubhang napakamahal ng buko sa Boracay!!! Samantalang ang isang piraso nito ay mabibili mo lamang ng PhP18 dito sa aming lugar. Iba kaya ang lasa ng buko sa Boracay? Hindi namin tinikman dahil mahal nga. Sa bahay na lang kami babawi [...]
Post a comment
Write a comment:

Related Searches