Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Home | BP Holdings - BP säljer TNK-BP samriskföretaget spel Rosneft

Posted Oct 27 2012 9:22am

http://bpholdings7.wordpress.com/2012/10/27/home-bp-holdings-bp-saljer-tnk-bp-sa

BP PLC (BP.LN) sa på måndag att det har samtyckt att sälja dess 50% påle i rysk oljeföretag TNK-BP
AB. (>> TNK-BP som håller OAO) stat-stöddd jätte OAO Rosneft (>> Rosneft’ NK OAO) för $17,1 miljarder i
kontanter plus delar representera 12,84% av det ryska företaget.

Under perioderna av transaktionen använder BP $4,8 miljarder av kontanterna som det tar emot för dess TNK-BP
påle att köpa en extra 5,66% av delar i Rosneft, att ta dess totala påle upp till 19,75%, sa det i ett
påstående. Efter förvärva de delarna, ska BP ha vunnit $12,3 miljarder i kontanter från transaktionen, sa
det.

Affären markerar en historisk förändring i BPS närvaro i den huvudryska oljemarknaden, som befriar det från
ett turbulent gemensamt riskföretag med en grupp av sovjetisk-Född miljardärer och potentiellt ge det når
till arktiska olja utforskningsrättigheter som vitt åtrås av företag söka att ersätta smältaa oljeresurser

någon annanstans.  

Post a comment
Write a comment: