Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Southwood Norsemytho Group - Bak navnene

Posted Apr 20 2013 7:46am

Southwood Norsemytho Group - Bak navnene
 
Oppdag betydning og etymologien bak navnene av Norse Panteon, steder og ting. Ytterligere detaljer er også git på deres moderne praksis, totalpopularitet og cognate ord.
 
Odin – også Odinn («raseri» eller «inspirasjon»). Lederen av Aesir guder som er tilknyttete med krig, visdom og kunst.
 
Thor – guden av tordenen. Han er sønnen av Odin og bar vanligvis hans hammer Mjolnir
 
Freya – også Freyja («dame»). Gudinnen av skjønnhet og død som fører de verdige døde til Valhalla.
 
Freyr – også Frey («herre»). Guden som er tilknyttet med regn, sollys og fruktbarhet.
 
Loki – Aesir gud kjent for være av en trickster og kan manipulere brann og magi. Han ble eventuelt innskrenket til en stein ved hans medguder for være av onde.
 
Baldr – også Skalletere («fyrste»). Sønnen av Odin og Frigg som ble drept fordi Loki lurte Hoder inn i det.
 
Heimdall – den hvite guden som presiderte over lys og daggry. Han er betraktet beskytteren av Asgard
 
Post a comment
Write a comment: