Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

BP Holdings - Partnere i det Karibiske Havet | WELLSPHRE - BP Holdings

Posted Nov 25 2012 5:53am 1 Comment
http://www.wellsphere.com/happiness-article/bp-holdings-partnere-i-det-karibiske

bp holdings madrid spain news articles 

Dobbelt-øya nasjet av Trinidad og Tobago puncher godt over dets vekt i den globale økonomien, takk til detse rikelige hydrokarbonreserver. Det samme er sann innenfor BP, med drift i Trinidad og Tobago forklare omkring 12% av det selskaps totale globale oljen og gassproduksjon. Det er et langt og fruktbart forhold som BP håp vil fortsette å florere og å vokse i årene å komme… 

bp holdings madrid spain news articles 

READ MORE ARTICLES: 
http://bpholdings.wordpress.com/
Comments (1)
Sort by: Newest first | Oldest first
excellent post. fascinating reading. i’d be happy to have you submit your article links for any future postings such as these you feel might be useful for your readership.
Post a comment
Write a comment:

Related Searches