Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

BP Holdings - Partnere i det Karibiske Havet | POSTEROUS - BP Holdings

Posted Nov 25 2012 1:11am 1 Comment
http://bpholdingsalden.posterous.com/partnere-i-det-karibiske-havet-wordpress

bp holdings madrid spain news articles 

Dobbelt-øya nasjet av Trinidad og Tobago puncher godt over dets vekt i den globale økonomien, takk til detse rikelige hydrokarbonreserver. Det samme er sann innenfor BP, med drift i Trinidad og Tobago forklare omkring 12% av det selskaps totale globale oljen og gassproduksjon. Det er et langt og fruktbart forhold som BP håp vil fortsette å florere og å vokse i årene å komme… 

bp holdings madrid spain news articles 

READ MORE ARTICLES:
http://bpholdings.wordpress.com/
Comments (1)
Sort by: Newest first | Oldest first
interesting stuff, i might search for more information about this, thanks a lot friend.
Post a comment
Write a comment:

Related Searches