Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

BP Holdings - Help! WORDEN EEN KLOKKENLUIDER - SLIDEBOOM

Posted Dec 10 2012 5:20am 1 Comment
Een klokkenluider is een persoon die de openbare of autoriteiten informeert over vermeende wangedrag plaatsvindt in een overheidsinstantie of particuliere onderneming of organisatie. De vermeende oneerlijke of onwettige activiteit komt in vele vormen: bijvoorbeeld een schending van een wet, regel, regelgeving en/of een directe bedreiging voor algemeen belang, zoals fraude, gezondheid/veiligheid schendingen en corruptie. Klokkenluiders kunnen maken hun beweringen naar anderen binnen de organisatie beschuldigde (intern) en aan toezichthouders, recht handhaving agentschappen, aan de media of groepen betrokken met de onderwerpen (extern). De IRS gemaakt een manier om mensen tot klokkenluiders te stimuleren. IRS klokkenluiders kantoor opgericht in 2007, betaalt beloningen in termen van geld, aan mensen die zal blazen hun fluitjes aan personen die bedriegen op hun door het niet betalen van hun belastingen te danken hebben aan de regering. Sindsdien duizenden mensen gemeld tegen de corruptie in belastingen en fiscale fraude die hebben geleid tot duizenden onderzoeken en audits. Sommige van deze onderzoeken had leverde belangrijke resultaten in fiscale compliance-punten. Als bewezen gelijk klokkenluiders tot 30% van de extra belasting kunnen worden toegekend, af te schaffen en andere bedragen het verzamelt. De informatie die werd gegeven door de klokkenluiders zijn dan gebruik te onderzoeken tegen de fraudeur vermoedelijke belasting.

Read More:
http://www.slideboom.com/presentations/660177/bp-holdings-madrid-spain-press-rel
Comments (1)
Sort by: Newest first | Oldest first
Great article, I owe something to my friend who recommended.
Post a comment
Write a comment: