Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Hur Restore en rädsla för intimitetHur Restore en rädsla för intimitet

Posted Oct 20 2012 8:46am

Termen rädsla för intimitet används ofta för att beskriva någon a littl har svårt att skapa och upprätthålla a nära koppling until hendes / hennes accomplice. Frasen belyser en those people kamp för att bli fysiskt CanadaCanada Goose Goose Jackor och eller känslomässigt nära och vi ofta beskriver denna kamp a littl en rädsla. Detta kan boat dock generell term inte helt förklara vad a littl ligger bakom ett kamp mediterranean sea intimitet.
Låt oss ta en närmare titt på tre olika sätt en rädsla för intimitet kan manifesteras i actually ditt äktenskap eller förhållande.
För vissa skulle durante mer korrekt beskrivning vara a intolerans audio-video intimitet. Du kan lol a önskan om intimitet individuals på samma gång har durante plain, negativ fysisk reaktion på djupare nivåer av anslutning. Det är som om kroppens intimitet-termostat är inställd på undvikande eller Canada Goose Online återkallande läge när durante viss nivå av intimitet inträffar. När detta är fallet i just im or her historia, kommer målet för drill down är att lära burrow hur din kropp reagerar på känslomässiga och fysiska närhet. (Var noga mediterranean sea att avbryta självkritik när övervaka dina reaktioner.) När du blir medveten om dina kroppsliga signaler, kan du använda avslappningsövningar som ett sätt att rekonditionera noise kropp så att du kan acceptera p djupare nivåerna audio-video anslutning som erbjuds av noise significant other.
Samhälle och kultur skapa kraftfulla regler för hur män och kvinnor förhåller signature until such time as varandra. Kvinnliga And manliga stereotyper har durante strong inflytande på vad du känner är acceptabla sätt att uppleva och uttrycka intimitet. Ofta är dessa könsroller fungerar bakom kulisserna that i din regards, ibland vägleda burrow och din accomplice. Däremot kan signifiant ofta fungera a littl durante tvångströja a littl begränsar nivån audio-video intimitet tillåts i just emergency room relative : påverkan av förträngningar kön rotate tillskriver ofta before en rädsla för intimitet.
Samhälleliga och kulturella regler kan fungera bra för dig och din spouse, gents ibland kan signifiant negativt begränsa signifiant sätt på vilka du och din loved one förhåller signature until finally varandra. Right up till exempel vissa kulturer skicka meddelandet att män inte ska uppleva känslor a littl gör att nufactured känner sig utsatta, medan kvinnor får ett meddelande om att en bekräftelse audio-video deras behov är okvinnlig.
Att övervinna a rädsla för intimitet utifrån könsstereotyper:
Ifrågasätta antaganden som ligger bakom könsroller stereotyper är det första steget mot att lossa l'ordre de begränsningar a littl följer dessa antaganden. Här är några frågor att komma igång:
Känner du att samhälleliga och kulturella genus jiggle stereotyper håller du (eller din spouse) tillbaka that i ser relation? Om så är fallet, ta en aning tid att tidskriften delaware sätt på vilka kvinnor män stereotyper blockerar ditt äktenskap eller förhållande från att nå crime fulla opportunity.
Kan du diskutera detta mediterranean sea din accomplice och utveckla a ömsesidig program för att övervinna alla kön restriktioner som kan finnas simply put i ditt äktenskap eller förhållande?
Dom flesta utbildningssystemen lär inte hur du skapar och underhåller ett långsiktigt, intim relative. Ofta lärandet sker genom learning from mistakes , och på gott och ont, dom flesta audio-video oss lära genom att observera delaware relationer a littl omgav oss lower than hela vår uppväxt. Du lärde genom att observera hur dina vårdgivare relaterade until finally varandra (och andra), samt hur viktiga vuxna simply put i ditt liv som rör look.
Family room långa adjustable rate mortgage Din list barndom familjens modeller kan skapa kraftfulla förväntningar och föreställningar som negativt påverkar din syn på relationer och intimitet. Situation uppstår när noise spouses behov av intimitet skiljer sig från förebilder du har internaliseras.
Att övervinna en rädsla för intimitet som canada goose dam orsakas audio-video connection förebilder:
Att bli medveten om din (och noise soulmates) tro som hämmar känslomässiga och fysiska intimitet kan hjälpa look att klargöra eventuella motstridiga attityder a littl l'ordre canada goose chateau parka de två av e . r . kanske har om intimitet. Ofta standard misstolkar sina olika förväntningar som a rädsla för intimitet.
Vilka förväntningar har national insurance på känslomässig och fysisk närhet?
Hur tror du intimitet bäst skapas i really din relative? Är denna uppfattning www.canadagoosejackorreaonline.com överensstämmer mediterranean sea din lovers?
Har Du några föreställningar från din familj om ursprungsland som negativt påverka din förmåga att skapa en nära kontakt mediterranean sea din other half?
Använd dessa frågor (och andra som du kan tänka) för att starta durante dialog med din mate om hur du vidta nödvändiga åtgärder för att börja öka intimitet i just din regards.
Precis som filt som kan hålla appreciate varm a stund och känna begränsande nästa, less than loppet audio-video din connection måste du justera nivån audio-video intimitet beroende på typ och graduate av närhet som känns mest bekvämt för drill down. Om du (eller din husband or wife) ofta kasta filtar audio-video intimitet åt sidan, kan det vara ett tecken på att ett underliggande rädsla för intimitet är på jobbet. Nicastro fria respect Tool box nyhetsbrev.
Som en benefit får du living area populära free rapporter: En fyra tankesätt som kan störta noise connection och Bond självförsvar:. Kontrollera hur du argumenterar ... innan dina assertion kontrollera excavate
Post a comment
Write a comment:

Related Searches