Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Er du klar til den nye cykellov?

Posted Oct 22 2012 10:25am
Fremover skal lygterne sidde ordentligt fast på cyklen, lyse direkte frem og bagud og være synlige på minimum 300 meters afstand, og så skal de kunne lyse på lovlig vis i mindst fem timer. Men lovændringen er gået hen over hovedet på langt de fleste danskere, viser en meningsmåling lavet af YouGov for forsikringsselskabet Codan. Hele 82 pct. af danskerne ikke ved, at der træder en ny lov i kraft den 1. november, og kun 8 Canada Goose pct. kender indholdet af de nye regler. Undersøgelsen fra YouGov er indsamlet i perioden 1.-4. oktober 2012 og er gennemført blandt danskere i alderen 15-64 år. Ulykkestal i forkert retning Lovændringen kommer på en ganske alvorlig baggrund. Tal fra Danmarks Statistik viser, at udviklingen efter en lang årrække med fald i antallet af ulykker med cyklister involveret igen er gået i den forkerte retning. Fra 2002 til 2010 faldt antallet af cykelulykker fra 1.671 til 714, men fra 2010 til 2011 steg antallet Canada Goose Trillium med 20 procent til 860 ulykker. Og i Codans YouGov-måling fortæller 42 pct. af deltagerne, at de har oplevet at blive overset i trafikken. Tal fra Trygfonden viser, at danskerne er begyndt at tage trafiksikkerheden mere alvorligt, når de cykler. 61 pct. af cyklisterne har allerede fastmonterede cykellygter på cyklen, men hver femte (21 pct.) har stadig lygterne til at hænge løst på cyklen efter mørkets frembrud, oplyser Trygfonden.
Post a comment
Write a comment:

Related Searches