Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Vi presenterer Nike Free Run +3 og Nike Free Run 5.0

Posted Jun 13 2013 7:35am

The FreeRunhar vært en sværtvellykket modellde siste åreneforNike.Dette komfortable"naturligbevegelsestyrke" skapelseneralles føtterfragymog sportil kontoret ogsupermarked.Den nyeste modelleni serien, Sverige Nike Free Run, byggerpå modellenssuksess meden modifisertdesign.De haren sømløsog pustendeøvre,støptsockliner,lav profilmellomsåle,asymmetrisk snøring,ogflexsporene påyttersålesom forbedrerfleksibilitet ogbidra til å opprettholdestabilitet.Plus,NikeFree Run+3 harogsåDynamicFitsystem, som består aven "bur"som flyter rundtmidfootog kan tilpassestil dine preferanserved å strammelissene.Finnes imange farger,velge den fargensom passerditt utseendetil daghttp://www.freerunjoggesko.com/.
April erover ossog det erendelig tid for åbrytekjeder avvinterværet,plukke oppnoen nyevårenspark,ogkomme utenfor ånyte solskinnet.Et godt valgtil å treffe bakkenkjører erden nyesteutgaven tilNike FreeSystemkjørerfamilien,Free Run5.0+.NikeFree Run5.0+inneholder en rekkeoppgraderinger frasine forgjengere.En av de storenye tillegger den nyeFlywireteknologipå oversidenav skoensom giroverlegen støtte,ogeren endring fra denmer dynamiskpassformfra tidligere versjoner.En annenstor forbedringerflexgroovedesign somgir en mernaturligutvalg av bevegelseogfaktisk styrkerfoten dinmensdu kjører.Åttemillimeter avoffset og21millimeterdempingi hælengjøre skoenmest ideellefor den "nøytrale" runner.

The FreeRun5.0+ernå tilgjengelig ibutikker og på netteti flerefarge-ogselges for100 kr.Sjekk ut noen avde nye fargenenedenforogogså etintervjumed Nike Free RunDesignerRobWilliams.

Post a comment
Write a comment:

Related Searches