Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

billy Perez Konstnär

Posted Oct 22 2012 9:00am


Jag tycker din förståelse för stolthet är mycket malplacerad när signifiantt gäller kensington parka canada goose audio-video historiska konsekvenserna kolonialism och ss institutioner. Du har sammanfört din koloniala assimilerade syn på ras på din bild, Kalla det högmod, När since i själva verket det verklchapeaugen vaudio-videosar dn olycklga själv och dn stolthet ras, Inte barack obama att hävda att synen på ras är vad som korsfäst är ditt försök att ytterligare flit din rädsla för kastrering (dark colored particular person ikon) Och att projicera din önskan (VIS durante vie bild) För att ansluta mediterranean sea living room större dominerande vita koloniala koloniserade syn på ras avser dess institutioner. Bilden, som ofta cirkulerar på många rasister webbplatser, Visar president obama right until synes högmodiga och anges a littl sådana. Detta är ett intressant val för en Latino hane a littl är ljus many men inte passerar cruci. Förståeligt, Tror du naivt du visar bara barack Canada Goose Jacka obama stolthet. Vad säger ditt val audio-video fotografi, Klanen me bakgrunden, Och di justn eländdeg överge a littl nsttutoner har skapat Canada Goose Parka strukturen tta samhälle hur resurserna förlas och används. Om vi ??ska tänka på denna målning kritiskt då måste vi undersöka sinnet audio-video konstnären. Vad är din bakgrund? Var kommer du ifrån? Är du rik? Fattiga? Var är du utbildad? För du söker vita kvinnor, Vita män? Tycker du svarta människor eller svart Latino motbjudande? Läser du någon att driva ut appreciate från dina vanföreställningar av själv Canada Goose Outlet hat? Har du läst canada goose solaris parka något liknande Frantz Fanon living area jors fördömda eller koloniserade och kolonisatör? Förstår du varför du anser din egen villfarelse som fri från ras stolthet när i själva verket du visar vit Latino stolthet mediterranean din störande bild? Förstår du varför du söker en färgblind samhälle (som om det kan finnas durante)? Eller snarare enkelt varför du använde lopp här i motsats correct något annat för högmod. (?) När www.canadagooseparkarea.com du uppdurantebarltheg nte kan formulera dskusson om ras dess hstorska och kontextuella verklghet för afroamerkaner, Latinamerikaner, and also so on. Vilket framgår av din ganska begränsad och grinigt svar här och på nyhetskanalen.
Post a comment
Write a comment:

Related Searches