Health knowledge made personal
Join this community!
› Share page:
Go
Search posts:

Hvad ser saltsyre

Posted Nov 21 2012 3:35am


Saltsyre im en opløsning af hydrogchlorid (HCL) when i vand, Dser durante med stærkt ætsde og stærk minalsyre mange industrielle anvdels. Det fi willndes naturlgt mavesyre. Saltsyre st' durante stærk mdocumentnmediterraneanalsyre mange anvdels ndustr. Generelt, Jo mere industrialiserede en us er, Jo canadian goose jakker større anvendelse af saltsyre. Saltsyre when i koncentreret document som også almndelgt kendt HCl, Muriatic chemical p og rygende saltsyre. Alle disse navne henviser unti i det væsentlige samme materiale. Saltsyre har durante interessant historie, som kan spores untibage middelalderen, Hvor alkymister, signifiantr prøvenext to spore vises sten brugt t. Canada Goose Parka Storstilet produktion af saltsyre blev først udviklet omkring tidspunktet to bedroom industrielle war, Og naturally i dag Saltsyre im durante af ​​de vgtgste syr ndustr.

Saltsyre emergeny room almwe allndelfamily dengt anvendt when kemske ndustr og stål øje, Hvor family den anvendes unti at fjerne rust skala fra jern eller stål, Inden det forarbejdes. HCone st' almndelgt anvendt levnedsmddelndustren, Både until konservering levnedsmidler og fremsling af majssirupper og læskedrikke. Saltsyre ellemergeny room rygende Saltsyre ingredient også et centralt one produktonen af ​​PVC. Saltsyre fi dondes mange rengørngsmdler produkter. because yderlourgere detaljer af saltsyre anvendelser og saltsyre laboratoret, Henvises unti environnant les relevante sir på nne hjemmesi. Saltsyre emballage og mærkning im or her omfattet af lovgivningen i henhold til de 'chip regulatings «, Hvis fuldom titel er» kemikalier (risk concept and Canadawww.canadagoose-outletdenmark.com Goose Jakke as well as wrapping for make Canada Goose Outlet available) legal guidelines 2009. Saltsyre emergency room klassificsomet until ætsende elldens lokalirritende i henhold koncentration.

Farlige stoffer såsom saltsyre skal være mærket scientif det fulde navn, Adresse og telefonnummer på leverandøren, Sammen mediterranean stoffets navn. Alle risiko-Og sikkerhedssætninger bør opføres sammen mediterranean EF-Nummer. Potentielle Saltsyre farer omfatter alvorlige forbrændinger på hud og øjne, mediterranean sea risiko to obtain via perpetualårsage langvarig eller skade. Indtagelse af saltsyre kan forårsage forbrændinger på mund, Spiserør og mave-Tarmkanalen. Dampene af saltsyre kan beskadige slimhinder og pulmonære ødemer kan forekomme. Hoste og irritability i bronkierne tarmkanalen kan skyldes canada goose kids jackets inhalering af materialet.

Personlige værnemidler (PPE) Skal altid anvendes ved arbejde mediterranean eller håndtering saltsyre. Dette bør omfatte beskyttende beklædning, Fodtøj og passende øjenværn, Sammen mediterranean åndedrætsværn, a littl st' specific. Fremstilling, Anvendelse og ætsning af saltsyre kan også sammenlignes mediterranean sea salpetersyre, som emergeny room durante almindelig laboratorie-Reagdurantes og vigtig industriel vare. Det er hovedsageligt anvendes unti fremsling af ammoniumnitrat (NH4NO3) to produce gødninger. Det im or her også anvendes until fremsling af sprængstoff (Såsom nitroglycerin), Nitro bomuld eller guncotton, Plast og farvestoffer.

Begge syrst' meget brandfarlige og ætsende. could af synke eller inhalationer søge hurtig lægehjælp og opmærksomhed. Også, Før du håndterer enhver syre læse vejledningen og etiketter omhyggeligt. Hvor godt en mindful gør afhænger af mængden af ​​gift sluges og hvor hurtigt behandling blev modtaget. Jo hurtigere en man or women får lægehjælp, Jo bedre ser chancen to produce helbredelse.
Post a comment
Write a comment:

Related Searches